پیگیری وضعیت سفارش
وضعیت سفارش شما

برای اطلاع از وضعیت سفارش خود شماره سفارش را وارد کنید.

اندازه ‌نویسی لاستیک

اندازه ‌نویسی لاستیک معمولاً بر حسب میلیمتر، اینچ و یا ترکیبی از این دو واحد نوشته و مشخص می‌گردد. در رایج‌ترین روش اندازه‌ نویسی تایرهای رادیال، پهنای مقطع تایر، نسبت منظر (درصد پهنا) و قطر رینگ مدنظر قرار می‌گیرد. در برخی سیستم‌های اندازه ‌نویسی، شاخص‌های بار و سرعت نیز در کنار اندازه‌های مزبور درج می‌گردد.
همچنین برای آنکه گروه‌بندی تایر از نظر تعلق به گروه سواری، وانتی و یا کامیونی مشخص گردد، قبل از اندازه تایرهای سواری حرف P‌ (مخفف Passenger) به معنای سواری و در انتهای اندازه تایرهای وانتی حرف LT (مخفف Light Trauck) به معنای وانتی درج می‌شود.
رایج‌ترین شیوه‌های اندازه ‌نویسی لاستیک به شرح زیر ‌می‌باشد.

اندازه ‌نویسی لاستیک بایاس(20-10.00)
در مثال فوق 10.00 اندازه عرض مقطع اسمی تایر بر حسب اینچ، علامت “-” معرف ساختار بایاس و عدد 20 اندازه قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می‌باشد.

این نوع اندازه ‌نویسی برای تایرهای سواری، وانتی و کامیونی بایاس استفاده می‌شود. در تایرهای بایاس نسبت منظر در محدوده 82 تا 100 قرار دارد.

اندازه نویسی تایرهای رادیال سواری (195/65R15 91H):  
در این روش رایج‌ترین شیوه برای اندازه نویسی تایرهای رادیال سواری است، 195 نشان‌دهنده عرض مقطع اسمی تایر بر حسب میلیمتر، 65 نسبت منظر(درصد پهنا)، R معرف ساختار رادیال و عدد 15 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می‌باشد. همچنین در مثال فوق عدد 91 مبین شاخص بار و H‌ نشان‌دهنده شاخص سرعت تایر است.

اندازه نویسی لاستیک رادیال وانتی و کامیونی (11R22.5):
در این روش عرض مقطع و قطر رینگ استفاده می‌شود در مثال فوق 11 معرف عرض مقطع اسمی تایر بر حسب اینچ و 22.5 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می‌باشد.

مجدداً یادآوری می‌گردد که برای تایرهای وانتی عبارت LT در انتهای اندازه تایر درج می‌شود، مثل: 7.50R15LT لازم به ذکر است که در تایرهای وانتی و سنگین رادیال نیز گاهی از اندازه نویسی ترکیبی (مانند تایر سواری رادیال) استفاده می‌شود.

مانند: 295/80R22.5 در این مثال عدد 295 عرض مقطع اسمی تایر بر حسب میلیمتر، 80 نسبت منظر، R معرف ساختار رادیال و 22.5 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می‌باشد.

اندازه نویسی لاستیک بر اساس قطر لاستیک: 31/10.5R15LT
در این نوع اندازه نویسی که عموماً برای تایرهای رادیال وانتی و نیمه سنگین استفاده می‌شود، قطر تایر نیز در اندازه نویسی تایر مدنظر قرار می‌گیرد.

مثل تایر 31/10.50R15LT که در آن 31 نشان‌دهنده قطر اسمی تایر باد شده بر حسب اینچ، 10.5 عرض مقطع اسمی تایر بر حسب اینچ، R معرف ساختار رادیال و 15 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می باشد. LT هم که مخفف تایر وانتی است.

اندازه نویسی بر حسب گروه‌‌بندی تایر
از آنجا که برخی اندازه‌های تایرهای سواری رادیال با تایرهای وانتی هم‌پوشانی دارند، برای مشخص کردن گروه تایر و تفکیک سواری از وانتی، قبل از درج اندازه با درج حروف P یا LT گروه تایر را مشخص می‌کنند.

البته واضح است که از روی شاخص بار (Load Index) نیز می‌توان نوع کاربرد را مشخص نمود و در واقع این نوع علامت‌گذاری برای سهولت تشخیص مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در P215/70R14، P مخفف سواری، 215 عرض مقطع اسمی بر حسب میلیمتر، 70 نسبت منظر، R معرف رادیال و 14 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ است.

در LT215/75R15، LT مخفف وانتی، 215 نشان‌دهنده عرض مقطع اسمی بر حسب میلیمتر، 75 نسبت منظر، R معرف ساختار رادیال و 15 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ می‌باشد.
همچنین در 185R14C، 185 عرض مقطع اسمی بر حسب میلیمتر، R ‌معرف ساختار رادیال، 14 قطر اسمی رینگ بر حسب اینچ و C مخفف Commercial به مفهوم وانتی است.

اندازه ‌نویسی لاستیک