برای خرید لاستیک ایرانی ، حتما باید مدارک خودرو همراهتون باشه، و لاستیک های خریداری شده فقط روی خودرو نصب میشوند 

امکان تحویل لاستیک های ایرانی وجود ندارد.

!!!عدم حضور در تاریخ و ساعت انتخابی شما در فروشگاه به‌منزله انصراف از خرید میباشد.!!!

به دستور وزارت صمت  هر پلاک امکان خرید  بیشتر از دو حقله تایر در سایز های 13-14-15 ندارد

قیمت تعویض و بالانس در فروشگاه تایرستان