پشتیبانی

021-74836

آدرس

بزرگراه رسالت، بین دردشت و باقری

برای خرید لاستیک ایرانی ، حتما باید مدارک خودرو همراهتون باشه، و لاستیک های خریداری شده فقط روی خودرو نصب میشوند امکان تحویل لاستیک های ایرانی وجود ندارد .

قیمت تعویض و بالانس در فروشگاه تایرستان