من قوانین و مقررات سایت را مطالعه کرده ام رسماً اعلام می نمایم که مسئولیت ثبت اطلاعات اشتباه، ناقص یا مبهم در فرم ثبت سفارش که باعث عدم تایید سهمیه یا هر مشکل دیگری شود بر عهده من میباشد. هیچ مسئولیتی متوجه تایرستان نخواهد بود و من به طور کامل مسئولیت تبعات احتمالی را می پذیرم.

به طورکامل آگاه هستم،

در صورت خرید لاستیک ایرانی به دستور وزارت صمت  هر 6 ماه یک پلاک امکان خرید  بیشتر از دو حقله تایر در سایز های 13-14-15 ندارد.

همراه داشتن سند خودرو(برگ سبز) وکارت ملی مالک خودرو الزامی است.

عدم حضور در روز و ساعت انتخابی برای نصب تایر بر روی خودرو در محل تایرستان به منزله انصراف از خرید میباشد.

ثبت سفارش در سایت تایرستان تنها برای اشخاص بالای ۱۸ سال مجاز می باشد و من تایید می کنم که بالای ۱۸ سال سن دارم.

من می­پذیرم پس از ثبت سفارش، تایرستان به انجام فرایند سفارش ادامه دهد و مسئولیت هرگونه عواقبی را پس از ثبت سفارش می­پذیرم و تایرستان در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.

استفاده از حساب بانکی دیگران برای انجام پرداخت ریالی غیرمجاز می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل در این حالت، مسئولیت تبعات احتمالی آن بر عهده من می باشد.

هیچ گونه ابهامی در رابطه با این موارد برایم وجود ندارد و همچنین با آن ها به طور کامل موافقم.

در هنگام خرید به شیوه تحویل خرید دقت نمایید.