به­طور معمول تاير و متعلقات چرخ روي هم حدود 20 كيلوگرم وزن دارند. اگر اين وزن به طور همگن روي چرخ توزيع نشده باشد به­اصطلاح گفته ميشود بالانس چرخ نيست. تغييري ناچيز به­اندازه14 گرم در اين 20 كيلو سبب ميشود خودرو هنگام حركت مرتعش شود. اگر در فرمان لرزش احساس ميكنيد احتمالاً چرخهاي جلو بالانس نيستند و اگر در صندلي لرزش ميبينيد چرخهاي عقب از بالانس خارج شدهاند.

لازم است با مراجعه به آپاراتي هر 20 هزار كيلومتر از بالانس چرخ اطمينان پيدا کنيد. فراموش نكنيد در يك شاهراه كه با سرعت 120 كيلومتر بر ساعت در حال حركت هستيد، هر تاير حداقل 14 بار در ثانيه در حال چرخيدن است. بالانس نبودن سبب خرابي جلوبندي و سيستم تعليق خودروي شما نيز خواهد شد.