تایراستار یا تایرستان ؟

متاسفانه به دلیل غلط املایی گاها تایرستان به عنوان تایراستار شنیده میشود به همین دلیل این صفحه ایجاد شده است تا از بروز اشتباه بیشتر جلوگییری نماید. برای ورود به صفحه اصلی کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید.

تایر استار

یا تایراستار مجموعه جداگانه ای نیستند  و دامنه تایراستار هم به نام همین جموعه به ثبترسیده است

تایراستار