پیگیری وضعیت سفارش
وضعیت سفارش شما

برای اطلاع از وضعیت سفارش خود شماره سفارش را وارد کنید.

تکمیل سفارش

حتما در تاریخ و ساعت مشخص شده برای نصب به آدرس بزرگراه رسالت بین دردشت و باقری مقابل پمپ بنزین فروشگاه تایرستان مراجعه کنید.متذکر میشویم به همراه داشتن ، سند سبز، کارت ملی و کارت بانکی به نام خریدار الزامی است.

تایرستان
Logo
Shopping cart