هرچند با پیدایش لاستيک هايی با نام تمام فصول، تعداد زیادی از رانندگان عزیز مزایای لاستیک های زمستانی را کنار گذاشتند و از آن غافل شدند حال به بیان این مزایا می پردازیم تا شاید این غفلت در این مورد جبران گردد.
لاستیک زمستانی با ایجاد اصطکاک مفید و موثر در شرایط زمستانی ( برف، باران، و یخ) طراحی و ساخته شده است و دارای خصوصیت ترکیبی است تا اصطکاک موثر و مفید در این شرایط را ایجاد کند.

شما براساس سبک رانندگی و هدف استفاده از خودرو لاستیک را باید انتخاب کنید که براساس علائم موجود بر روی لاستیک و مطالعه کاتالوگ خودرو که توسط کمپانی سازنده به شما داده شده باید لاستیک زمستانی مناسب خودرو خود را انتخاب کنید تا خدایی نکرده دچار ضرر و زیان نشوید.

در ضمن فراموش نکنید، داشتن لاستيک هاي زمستاني مناسب بر روي خودروي، در حالي که به شما کمک مي کند تا راندمان(بازده) سوخت خودرو را حفط کنيد، در نهايت کنترل و اصطکاک را فراهم مي کند.

در ادامه به بیان چند توصیه برای انتخاب لاستیک زمستانی می پردازیم که دانستن آن به شما در انتخاب بهتر و شایسته تر کمک می کند :

۱_ يک لاستيک زمستاني باريک را انتخاب کنيد، علت آن هم این است که لاستيک هاي پهن تر مانند ماشين هاي شخم زني جلو مي روند و این اصلا خوب نیست.
۲_ درباره عملکرد باید گفت که، دو جنبه مهم لاستيک هاي زمستاني که بايد به آن توجه کنید توان قدرت سرعت و توان قدرت فشار آنها می باشد.

بيشتر لاستيک هاي زمستاني داراي ويژگي توان قدرت Q-speed هستند که کمتر از استفاده عمومي لاستيک ها هست.
۳_ لاستيک هاي زمستاني داراي لازمه هاي فشار لاستيک مخصوصي هستند و علت آن هم این است که هواي سردتر باعث مي شود تا فشار لاستيک کاهش پيدا کند، بنابراين چک کردن فشار لاستيک تان در زمستان بيشتر از دفعاتي که در تابستان انجام مي دهيد حياتي است.
در انتها این نکته را فراموش نکنید که اگر لاستيک با ” نماد برفدانه کوهستاني ” علامت زده نشده است، اين يک تاير زمستاني تاييد شده نيست.