انبارداری لاستیک

آج و ديواره تايرها از آميزه‌هاي ساخته شده‌اند كه در مقابل نورخورشيد و ازون موجود در هوا مقاومت مي‌نمايند، با اين حال مي‌بايد انبارداری لاستیک را در مقابل اين دو عامل محافظت نمود.

مهم‌ترين مسئله، رعايت اين نكته است كه ابتدا از تايرهاي استفاده كنيم كه زمان طولاني‌تري را در انبار سپري نموده‌اند (قانون پيش ورود- پيش خروج يا FIFO)
وقتي قرار است زماني طولاني تايرها را نگهداري كنيم شرايط ايده‌ال، يك محيط خنك، خشك، تاريك و عاري از جريان شديد هواست. از دماي بالا در محل نگهداري تايرها بايد پرهيز نمود چون بسيار مخرب است.

سعي كنيد محل نگهداري تاير تميز بوده و عاري از روغن و گريس باشد همچنين بنزين و حلال‌هاي نفتي موجب تخريب يا متورم شدن لاستيك مي‌شوند.
بايد به اين نكته دقت نمود كه موتورهاي برقي توليد ازون مي‌نمايند و ازون موجب تخريب لاستيك و بروز ترك‌هاي ريز روي آن مي‌شود و از اين رو بايد تاير را از موتورهاي الكتريكي دور نگه داشت. سعي كنيد انبار تاير تاريك باشد يا حداقل نور مستقيم خورشيد به داخل آن نتابد.

مي‌توان به اين منظور سطح شيشه‌هاي انبار را با رنگ آبي پوشاند كه باعث مي‌شود نور ملايم روز كه بي‌ضرر است به داخل بتابد. وقتي تايرها را به صورت افقي روي هم قرار مي‌دهيد ارتفاع آن را كم يا با حروف سفيد را طوري روي هم قرار دهيد تا ناحيه سفيد روي هم قرار گرفته تا لكه از ناحيه سياه به سفيد سرايت نكند.
انبارداری لاستیک در ناحيه سرباز نامطلوب است. اگر مجبور هستيد كه اين كار را انجام دهيد بهتر است در زير تايرها پالت قرار دهيد و روي آنها را با يك پوشش كدر و ضدآب بپوشانيد.

هنگام مصرف چنين تايرهايي مي‌بايد آنها را به دقت بازديد نماييد تا مطمئن شويد عاري از خاك يا موارد خارجي هستند همين طور از اگر داخل تايرها آب جمع شده آن را خشك نماييد.